คำว่า ' quackish ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ซึ่งหลอกลวง
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ซึ่งปลิ้นปล้อน


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[a.] Like a quack; boasting; characterized by quackery.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z