คำว่า ' quackery ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า วิธีการหลอกลวง
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : วิธีการต้มตุ๋น
คำที่คล้ายกัน : charlatanism; pretense; imposture
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z