คำว่า ' quackery ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า วิธีการหลอกลวง
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : วิธีการต้มตุ๋น
คำที่คล้ายกัน : charlatanism; pretense; imposture


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] The acts, arts, or boastful pretensions of a quack; false pretensions to any art; empiricism.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z