คำว่า ' quack2 ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า โฆษณาชวนเชื่อ
คำที่คล้ายกัน : fraudulent advertising
คำตรงกันข้าม : trustworthy advertising
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z