คำว่า ' quack2 ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ต้มตุ๋น
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ล่อลวง
คำที่คล้ายกัน : counterfeit; sham
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z