คำว่า ' quack2 ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ซึ่งหลอกลวง
คำที่คล้ายกัน : counterfeit
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z