คำว่า ' quack2 ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า นักต้มตุ๋น
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : นักต้ม
คำที่คล้ายกัน : counterfeiter; shammer; simulator; impostor
คำตรงกันข้าม : professional person, qualified person
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z