คำว่า ' quack2 ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า หมอเถื่อน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : แพทย์เถื่อน
คำที่คล้ายกัน : charlatan; fake doctor; quacksalver
คำตรงกันข้าม : professional doctor, qualified doctor
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z