คำว่า ' quack1 ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ร้องเป็นเป็ด
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ร้องเสียงคล้ายเป็ด
คำที่คล้ายกัน : bellow; cry
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z