คำว่า ' quack1 ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เสียงเป็ดร้อง
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เสียงร้องคล้ายเป็ด, เสียงร้องของเป็ด
คำที่คล้ายกัน : crying; ululation
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z