คำว่า ' qua ' ( PREP )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ในบทบาทของ
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z