คำว่า ' qua ' ( PREP )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ในบทบาทของ


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[conj.] In so far as; in the capacity or character of; as.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z