คำว่า ' qt ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำย่อของ quart
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z