คำว่า ' Qatar ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การ์ต้า
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z