คำว่า ' q.v ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ดู (คำย่อของ quod vide)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : โปรดดู
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z