คำว่า ' q.e.d. ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ซึ่งต้องพิสูจน์ (คำย่อของ quod erat demonstradum)
คำที่คล้ายกัน : Quantum Electrodynamics; QED
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z