คำว่า ' put forth ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ยืดออกไป (คำเก่า)
คำที่คล้ายกัน : put out
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z