คำว่า ' place in ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า วางไว้ข้างใน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : บรรจุใน, ใส่ใน
คำที่คล้ายกัน : fit into
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z