คำว่า ' pile up ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า กองรวมกัน
คำที่คล้ายกัน : heap up
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z