คำว่า ' persevere with ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า มุ่งมั่นทำงาน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : มุมานะทำ
คำที่คล้ายกัน : persevere at


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z