คำว่า ' pattern after / on / upon ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ลอกแบบ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เลียนแบบ
คำที่คล้ายกัน : fashion after; model after
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z