คำว่า ' pass up ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ลอยสูงขึ้น
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : สูงขึ้น
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z