คำว่า ' pass over2 ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า มองผ่าน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : มองลวกๆ
คำที่คล้ายกัน : cast over
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z