คำว่า ' pass down2 ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ชิดใน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เคลื่อนเข้าด้านใน
คำที่คล้ายกัน : move down; pass along
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z