คำว่า ' pace out ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เดินหรือก้าววัดความยาวของ
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z