คำว่า ' purloin ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ขโมย
คำที่คล้ายกัน : rob; steal
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z