คำว่า ' purloin ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ขโมย
คำที่คล้ายกัน : rob; steal


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[v. t.] To take or carry away for one's self; hence, to steal; to take by theft; to filch.
[v. i.] To practice theft; to steal.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z