คำว่า ' purchase ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ซื้อ
คำที่คล้ายกัน : buy
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z