คำว่า ' pronounce ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ประกาศ
คำที่คล้ายกัน : proclaim; declare


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z