คำว่า ' privileged ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ที่ได้เปรียบ
คำที่คล้ายกัน : exempt; vested


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[imp. & p. p.] of Privilege
[a.] Invested with a privilege; enjoying a peculiar right, advantage, or immunity.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z