คำว่า ' premonition ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การเตือนล่วงหน้า
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : การแสดงให้เห็นล่วงหน้า, นิมิต, การสังหรณ์ใจ
คำที่คล้ายกัน : omen; portent; forewarning
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z