คำว่า ' poise ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ความสมดุล
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ดุลยภาพ
คำที่คล้ายกัน : balance; gravity
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z