คำว่า ' behalf ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ในนามของ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ตัวแทน


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z