คำว่า ' ply1 ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า วิ่งหรือเดินทางไปมา
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ยุ่งกับงาน
คำที่คล้ายกัน : exercise; work at
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z