คำว่า ' plated ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ซึ่งทอจากด้ายสองชนิด
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z