คำว่า ' pity ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ความเสียดาย
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ความอับอาย
คำที่คล้ายกัน : shame
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z