คำว่า ' bedridden ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ล้มหมอนนอนเสื่อ
คำที่คล้ายกัน : confined


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z