คำว่า ' pile1 ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เงินจำนวนมาก
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z