คำว่า ' philippic ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การสนทนาหรือการบรรยายที่เป็นการตำหนิอย่างรุนแรง
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : การต่อว่า, การตำหนิ
คำที่คล้ายกัน : tirade; reproach
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z