คำว่า ' persistency ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การคงอยู่
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : การมีอยู่
คำที่คล้ายกัน : doggedness; perseverence; persistence; tenacity
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z