คำว่า ' pedicure ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การรักษาโรคเท้า
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : หมอเท้า
คำที่คล้ายกัน : chiropody; massage; podiatry
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z