คำว่า ' patty ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ขนมพายชิ้นเล็กๆ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ขนมปิ้งหรือขนมอบยัดไส้
คำที่คล้ายกัน : cake; pastry; pie


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A little pie.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z