คำว่า ' partition ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แบ่ง
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : กั้น
คำที่คล้ายกัน : partition off
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z