คำว่า ' parentage ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ความเป็นพ่อแม่
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ความสัมพันธ์ของพ่อแม่


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z