คำว่า ' paratroop ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เกี่ยวกับกองทหารพลร่ม
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z