คำว่า ' pacemaker ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ผู้ที่นำอยู่ในการแข่งขัน
คำที่คล้ายกัน : pacesetter
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z