คำว่า ' pace ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า วัดระยะทางโดยการก้าวเดิน


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z