คำว่า ' pace ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า วัดระยะทางโดยการก้าวเดิน
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z