คำว่า ' pace ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ก้าวเดิน
คำที่คล้ายกัน : walk; amble


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z