คำว่า ' pace ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เดินกลับไปกลับมา
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z