คำว่า ' pace ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ฝีเท้า
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ก้าว, ระยะก้าว, จังหวะก้าวเดิน
คำที่คล้ายกัน : step; tempo
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z