คำว่า ' pace ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ฝีเท้า
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ก้าว, ระยะก้าว, จังหวะก้าวเดิน
คำที่คล้ายกัน : step; tempo


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A single movement from one foot to the other in walking; a step.
[n.] The length of a step in walking or marching, reckoned from the heel of one foot to the heel of the other; -- used as a unit in measuring distances; as, he advanced fifty paces.
[n.] Manner of stepping or moving; gait; walk; as, the walk, trot, canter, gallop, and amble are paces of the horse; a swaggering pace; a quick pace.
[n.] A slow gait; a footpace.
[n.] Specifically, a kind of fast amble; a rack.
[n.] Any single movement, step, or procedure.
[n.] A broad step or platform; any part of a floor slightly raised above the rest, as around an altar, or at the upper end of a hall.
[n.] A device in a loom, to maintain tension on the warp in pacing the web.
[v. i.] To go; to walk; specifically, to move with regular or measured steps.
[v. i.] To proceed; to pass on.
[v. i.] To move quickly by lifting the legs on the same side together, as a horse; to amble with rapidity; to rack.
[v. i.] To pass away; to die.
[v. t.] To walk over with measured tread; to move slowly over or upon; as, the guard paces his round.
[v. t.] To measure by steps or paces; as, to pace a piece of ground.
[v. t.] To develop, guide, or control the pace or paces of; to teach the pace; to break in.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z