คำว่า ' pabulum ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า อาหาร
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ของกิน
คำที่คล้ายกัน : sustenance; nutrition; diet
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z