คำว่า ' pabulum ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า อาหาร
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ของกิน
คำที่คล้ายกัน : sustenance; nutrition; diet


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] The means of nutriment to animals or plants; food; nourishment; hence, that which feeds or sustains, as fuel for a fire; that upon which the mind or soul is nourished; as, intellectual pabulum.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z