คำว่า ' pa ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พ่อ
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z