คำว่า ' pa ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พ่อ


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] A shortened form of Papa.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z