คำว่า ' pa ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พ่อ


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z