คำว่า ' p.r.n ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เมื่อจำเป็น
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เมื่อต้องการ


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z